ITZY The 1st Album <CRAZY IN LOVE> 已在各音乐平台上线,请大家多多关注!QQ音乐:http://t.cn/A6MbbSGv 酷狗音乐:http://t.cn/A6MbbSbs 酷我音乐:http://t.cn/A6MbbSbF

抱歉,视频无法播放,去看看其他视频

ITZY "LOCO" M/V

#ITZY新歌MV# #ITZY新歌LOCO#
#ITZY[超话]# #MIDZY#
#CRAZYINLOVE# #LOCO#
#ITZY回归# #ITZYComeback# http://t.cn/A6MbLJmI ​​​​

433,769 Views
ñ1.6万
1139
3756

更多疯韩流动态

全站最新消息

d